Oprocentowanie obligacji skarbowych

Obligacje skarbowe Inwestor decydujący się na obligacje skarbowe powinien kierować się nie tylko wysokością oprocentowania, ale także długością życia papierów sposobem naliczania i wypłaty odsetek, kosztami wyjaśni z inwestycji przed terminem oraz warunkami ich zamiany.

Do portfeli indywidualnych inwestorów trafiają detaliczne obligacje skarbowe. Oszczędzając w niektórych obligacjach można skorzystać z dobrodziejstwa procentu składanego, czyli oprocentowania obliczanego nie tylko od nominału ale także od wartości skumulowanych odsetek, co wpływa na zwiększenie zysku. Jeżeli po pierwszym roku zostaną naliczone np. 3 – proc. odsetki, w drugim oprocentowanie realnie będzie liczone od wyższej kwoty. Z procentu składanego można skorzystać inwestując w papiery DOS i EDO.

Papiery skarbowe posiadają oprocentowanie stałe lub zmienne. Jedynymi papierami o stałym oprocentowaniu są DOS. Seria sprzedawana w sierpniu za dwa lata przyniesie 6,09 proc. odsetek. Jeżeli jednak inflacja radykalnie pójdzie w górę, możliwa jest realna strata na takiej inwestycji.

Zmienne oprocentowanie oferują obligacje trzy- , cztero – i dziesięcioletnie. Ich konstrukcja jest różna. Trzyletnie TOZ powiązane są z inflacją i poziomem stóp procentowych pośrednio, przez wskaźnik WIBOR6M. Oprocentowanie aktualizowane jest co sześć miesięcy. Oprocentowanie papierów czteroletnich (COI) oraz dziesięcioletnich (EDO) ma złożoną konstrukcję powiązaną bezpośrednio ze stopą inflacji. W sierpniu obligacje czteroletnie dają 3,50 proc. w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych latach oprocentowanie składa się ze stopy inflacji powiększonej o marżę. Oferowane obecnie obligacje dziesięcioletnie mają marżę ustaloną na poziomie 1,50 proc.